ALTERNATIV BYG ApS
- DØRE OG VINDUER -
v/  SNEDKERMESTER JAN JUSTESEN

Telefon

20 22 11 17

Email

jan@alternativbyg.dk

Adresse

Tjørnevænget 22

Postnr.

2800 Kgs. Lyngby

CVR. Nr.

28 84 78 31

Bankinformation

reg.nr. 8401, konto 1052960